ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530692
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040175
รหัส Obec 6 หลัก :
  530692
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongyaitathai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองใหญ่
ตำบล :
  ศรีโนนงาม
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-660117
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/05/2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีโนนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:52:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย


นางสาวเกษรินทร์ เบิกบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน