ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแบน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530694
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040174
รหัส Obec 6 หลัก :
  530694
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาแบน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   Taban School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านตาแบน
ตำบล :
  ศรีแก้ว
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  0819676292
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2523
อีเมล์ :
  bantaban@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:28:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาแบน


นางขนิษฐา แสงหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน