ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530695
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040180
รหัส Obec 6 หลัก :
  530695
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปุน
ตำบล :
  สระเยาว์
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  0933282818
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มีนาคม 2556
อีเมล์ :
  banpunschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระเยาว์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:17:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปุน


นายประเวช สัตยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน