ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสลับ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530696
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040181
รหัส Obec 6 หลัก :
  530696
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสลับ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  salub
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสลับ
ตำบล :
  สระเยาว์
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-660161
โทรสาร :
  045-660161
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2474
อีเมล์ :
  salub_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระเยาว์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 19:01:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสลับ


นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน