ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530697
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040182
รหัส Obec 6 หลัก :
  530697
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขนาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khanat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านโนนคำแก้ว
ตำบล :
  สระเยาว์
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-660118
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  kanardschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระเยาว์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 20:55:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขนาด


นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน