ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530698
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040183
รหัส Obec 6 หลัก :
  530698
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตายู(อสพป.32)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tayu school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านตายู
ตำบล :
  สระเยาว์
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-969551
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2517
อีเมล์ :
  tayu_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระเยาว์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 10:12:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)


นายเสมือน วรเชษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2