ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530699
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040184
รหัส Obec 6 หลัก :
  530699
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ืnongboutong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบัวใหญ่
ตำบล :
  สระเยาว์
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-660308
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2456
อีเมล์ :
  nong-bt@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระเยาว์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:35:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง


นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน