ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530700
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040167
รหัส Obec 6 หลัก :
  530700
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHINGPHUIA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านพิงพวยใต้
ตำบล :
  พิงพวย
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045677908-9
โทรสาร :
  045677909
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายนย 2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:31:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน