ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิลาทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530701
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040168
รหัส Obec 6 หลัก :
  530701
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศิลาทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansilatong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านศิลาทอง
ตำบล :
  พิงพวย
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-660162
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  silatong2015@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิงพวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 11:04:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศิลาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน