ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530702
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040169
รหัส Obec 6 หลัก :
  530702
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบกห้วยโนน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BOKHUAINON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบก เลขที่ 34
ตำบล :
  พิงพวย
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-660163
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิงพวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:25:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน


นายเสถียร พรหมโลก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน