ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530705
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010209
รหัส Obec 6 หลัก :
  530705
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  keekeg
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านขี้เหล็ก
ตำบล :
  ละเอาะ
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0996253915
โทรสาร :
  045818127
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2483
อีเมล์ :
  aompimon1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ceoน้ำเกลี้ยง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละเอาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก


นางสาวภิญญ์ธนัท ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน