ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530706
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010203
รหัส Obec 6 หลัก :
  530706
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านรุ่ง
ตำบล :
  รุ่งระวี
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0862481610
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01 กรกฎาคม 2485
อีเมล์ :
  oranuch2505@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นายองอาจ อุระดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 15:18:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรุ่ง


นายทองคำ จิตสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน