ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละเอาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530707
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010210
รหัส Obec 6 หลัก :
  530707
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านละเอาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban la-or school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านละเอาะ
ตำบล :
  ละเอาะ
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045660340
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/11/2464
อีเมล์ :
  la-or_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละเอาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 19:59:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านละเอาะ


นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน