ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530708
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010211
รหัส Obec 6 หลัก :
  530708
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแวด
ตำบล :
  ละเอาะ
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045660455
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละเอาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 15:03:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแวด


นายเอกชัย จันมนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน