ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพะแนง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530709
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010204
รหัส Obec 6 หลัก :
  530709
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพะแนง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongphanang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองพะแนง
ตำบล :
  รุ่งระวี
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0918271866
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฏาคม 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รุ่งระวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 08:57:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพะแนง


นางสาวสมร ช่องงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพะแนง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน