ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530710
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010195
รหัส Obec 6 หลัก :
  530710
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางน้อยตองปิด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyangnoitongpid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านมิตรเจริญ
ตำบล :
  ตองปิด
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045660076
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEOน้ำเกลี้ยง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตองปิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09:58:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด


นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน