ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530711
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010196
รหัส Obec 6 หลัก :
  530711
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกะวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกะวัน
ตำบล :
  ตองปิด
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045-969250
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  jirutchaya767@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตองปิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 11:45:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกะวัน


นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน