ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวระรมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530713
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010198
รหัส Obec 6 หลัก :
  530713
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัวระรมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBOURRAROM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบัวระรมย์
ตำบล :
  ตองปิด
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO น้ำเกลี้ยง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตองปิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัวระรมย์


นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน