ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530714
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010194
รหัส Obec 6 หลัก :
  530714
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวนกล้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suankluay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสวนกล้วย
ตำบล :
  ตองปิด
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม พ.ศ. 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตองปิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 22:25:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย


นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน