ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530715
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010205
รหัส Obec 6 หลัก :
  530715
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสบาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansabai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสบาย
ตำบล :
  รุ่งระวี
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045609139
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  fluke-21608@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รุ่งระวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสบายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน