ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530716
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010187
รหัส Obec 6 หลัก :
  530716
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนหนองสิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONNONGSIM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนหนองสิม
ตำบล :
  เขิน
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0862494136
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม2500
อีเมล์ :
  gonggaw_g@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 11:38:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม


นายสมคิด นนทะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองสิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน