ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530718
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010188
รหัส Obec 6 หลัก :
  530718
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Amphoe Namklieng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านเขิน
ตำบล :
  เขิน
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045655105
โทรสาร :
  045655105
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ธันวาคม 2480
อีเมล์ :
  anubanapnk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO น้ำเกลี้ยง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:03:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)


นายสุทิน ไชยานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน