ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530719
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010202
รหัส Obec 6 หลัก :
  530719
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำเกลี้ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Namkliang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านน้ำเกลี้ยง
ตำบล :
  น้ำเกลี้ยง
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045650861
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  ssk295@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:19:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง


นายวิทยา สมาฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน