ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530722
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010207
รหัส Obec 6 หลัก :
  530722
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแลงระไง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongrangrangai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองแลง
ตำบล :
  รุ่งระวี
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045609094
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2534
อีเมล์ :
  ์Nonglang.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รุ่งระวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 16:05:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง


นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแลงระไง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน