ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเต็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530727
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010193
รหัส Obec 6 หลัก :
  530727
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะเต็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansateng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสะเต็ง
ตำบล :
  คูบ
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0872399927
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มี.ค.2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:18:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะเต็ง


นายบุตรดา จันทเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเต็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน