ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530731
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010226
รหัส Obec 6 หลัก :
  530731
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างสะแบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sangsabang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสร้างสะแบง
ตำบล :
  บ่อแก้ว
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  045660210
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40(บ่อแก้ว)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:47:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง


นายอำนวย ตอนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างสะแบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน