ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530732
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010223
รหัส Obec 6 หลัก :
  530732
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikhom Sang Ton Eng Huay Kla 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านนิคม ฯ 2
ตำบล :
  บ่อแก้ว
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 สิงหาคม 2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ceo วังหิน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2


นายกัมปนาท วังสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน