ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530733
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010224
รหัส Obec 6 หลัก :
  530733
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikhomsans-ton-ang-Huai Khla 3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนิคมซอย3
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0879607081
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พ.ค. 2518
อีเมล์ :
  phithaknk3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08:27:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3


นายธนาวุธ แสงใสแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน