ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530734
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010222
รหัส Obec 6 หลัก :
  530734
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านธาตุ
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0879634745
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/05/2464
อีเมล์ :
  banthad.ssk@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:55:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)


นายคำพอง กาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน