ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530736
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010220
รหัส Obec 6 หลัก :
  530736
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dongyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงยาง
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0998730331
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  kanka1945@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  Ceo.วังหิน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:43:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงยาง


นายเสริมพงษ์ วงษ์ชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน