ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกันจอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530738
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010219
รหัส Obec 6 หลัก :
  530738
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกันจอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGGONJOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองกันจอ
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0853097722
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO.วังหิน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:24:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกันจอ


นายประสิทธิ์ ชมภูเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันจอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน