ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530739
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010216
รหัส Obec 6 หลัก :
  530739
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเจ้าทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Chaothung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเจ้าทุ่ง
ตำบล :
  ทุ่งสว่าง
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 03:46:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง


นางพัทธนันท์ วรโพด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน