ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530740
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010217
รหัส Obec 6 หลัก :
  530740
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONSAMRONGNONGMAKSAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
ตำบล :
  ทุ่งสว่าง
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  045969528
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/05/2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลธาตุ - ทุ่งสว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว


ว่าที่ ร.ต.คมจักกฤช วุทธิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน