ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลิงไอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530741
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010218
รหัส Obec 6 หลัก :
  530741
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลิงไอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LINGAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลิงไอ
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  045969530
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เมษายน 2522
อีเมล์ :
  ling.ai@hotmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 15:22:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลิงไอ


นายประจักษ์ นาจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิงไอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน