ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะเอิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530743
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010228
รหัส Obec 6 หลัก :
  530743
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกะเอิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankaeon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกะเอิน
ตำบล :
  บุสูง
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  -045606017
โทรสาร :
  -045606017
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:41:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกะเอิน


นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน