ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530745
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010230
รหัส Obec 6 หลัก :
  530745
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัววัวหนองนารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huawuanongnari
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองนารี
ตำบล :
  บุสูง
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค. 2481
อีเมล์ :
  hwnschool.ssk1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 12:02:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี


นายพัฒนศักดิ์ บางใบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน