ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530746
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010231
รหัส Obec 6 หลัก :
  530746
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khumkhamvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านขุมคำ
ตำบล :
  บุสูง
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  045660460
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2524
อีเมล์ :
  kkmwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 10:22:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)


นายสมพร เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน