ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530748
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010233
รหัส Obec 6 หลัก :
  530748
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthaibuaktaebuaktoey
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบวกแต้
ตำบล :
  บุสูง
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0653175708
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2530
อีเมล์ :
  nidtaya_301@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:49:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย


นายกิตติศักดิ์ มครนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน