ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530749
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010234
รหัส Obec 6 หลัก :
  530749
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanPonyang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโพนยาง
ตำบล :
  โพนยาง
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  045917227
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  kong_sak@windowlivecom
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:46:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนยาง


นายคงศักดิ์ งามล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน