ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530750
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010235
รหัส Obec 6 หลัก :
  530750
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungnoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งน้อย
ตำบล :
  โพนยาง
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  045969539
โทรสาร :
  045969539
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10:10:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย


นายประจิตร สวัสดิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน