ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530751
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010244
รหัส Obec 6 หลัก :
  530751
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN NONGTUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองทุ่มน้อย
ตำบล :
  ศรีสำราญ
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0819551959
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/05/2483
อีเมล์ :
  pc.505@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม


นายธีระพันธ์ เดชภัทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน