ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530752
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010236
รหัส Obec 6 หลัก :
  530752
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเห็นอ้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  henum school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเห็นอ้ม
ตำบล :
  โพนยาง
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0821285910
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07:34:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม


นายถาวร ทองลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเห็นอ้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน