ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตีกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530753
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010243
รหัส Obec 6 หลัก :
  530753
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตีกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  teka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านตีกา
ตำบล :
  ศรีสำราญ
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0868656589
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  prajakwisetpong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO วังหิน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตีกา


นายประจักษ์ วิเศษพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีกา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน