ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองสังข์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530754
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010242
รหัส Obec 6 หลัก :
  530754
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนหนองสังข์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonnongsang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านโนนหนองสังข์
ตำบล :
  ศรีสำราญ
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0902365823
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1,มีนาคม 2478
อีเมล์ :
  chumchonnongsang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพCEOวังหิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 21:34:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนหนองสังข์


นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสังข์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน