ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530756
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010212
รหัส Obec 6 หลัก :
  530756
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN DUANYAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านดวนใหญ่
ตำบล :
  ดวนใหญ่
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  045-812513
โทรสาร :
  045-812513
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/12/2465
อีเมล์ :
  duanyaiwanghin@thaimail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดวนใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 20:58:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)


นายนาวินท์ ดวนใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน