ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530757
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010213
รหัส Obec 6 หลัก :
  530757
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nondu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนดู่
ตำบล :
  ดวนใหญ่
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0864657609
โทรสาร :
  0864657609
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พ.ค.2483
อีเมล์ :
  ิิbnuch16@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังหิน2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดวนใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนดู่


นายจำรัส วงศ์แดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน