ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างบาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530759
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010239
รหัส Obec 6 หลัก :
  530759
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างบาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanSangbak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองข้องเหล็ก
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0810688627
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2487
อีเมล์ :
  sangbak55@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:04:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างบาก


นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างบาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน