ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะมัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530761
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010240
รหัส Obec 6 หลัก :
  530761
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะมัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสะมัด
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  045-969542
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  samad_school@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังหิน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:56:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะมัด


นายวรัญญู ทวีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะมัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน