ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530763
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030187
รหัส Obec 6 หลัก :
  530763
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเคียนราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantakianram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตะเคียนรามตะวันตก
ตำบล :
  ตะเคียนราม
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-673410
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียนราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม


นายอำนวย มีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน