ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530765
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030180
รหัส Obec 6 หลัก :
  530765
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลุมพุกคลองแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlumpukklongkeaw School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลุมพุก
ตำบล :
  โคกตาล
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660233
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2513
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  22 เขื่อนห้วยศาลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โคกตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 00:52:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว


นายบุญสม โสริโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน